Oferowane na stronie produkty są współfinansowane z funduszy europejskich dla województwa Śląskiego.

 

Na podstawie prac B+R we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Politechniką Warszawską nasza firma opracowała innowacyjne bakteriostatyczne ręczniki papierowe z nanosrebrem. Zapewniają one wyższy poziom sterylności samego produktu niż produkty standardowe bez zawartości nanosrebra.

Oferujemy państwu szeroką ofertę na produktów bakteriostatycznych wykonanych z celulozy i makulatury takich jak:

– Ręczniki w roli 2-warstwowe klejone ( średnice od 14 do 35cm)

– Papiery toaletowe do dozowników 2-warstwowe klejone ( średnice od 12 do 30cm)

– Podkłady medyczne 2-warstwowe klejone

W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt na maila podanego w zakładce „kontakt” z dopiskiem ” produkty bakteriostatyczne”

Produkty te są bezpieczne i posiadają duże właściwości hamowaniu w rozwoju bakterii oraz grzybów. Powyższa technologia została opatentowana i zgłoszona do Urzędu Patentowego.

Nasze badania wykazały między innymi zahamowanie wzrostu bakterii S. aureus (Gronkowiec złocisty) o 56% dla naszych ręczników o zawartości nanosrebra 20ppm względem produktów bez nanosrebra.

 

 

 

 

Materiały informacyjne:

Firma Reckitt-Benckiser wraz z Instytutem „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” przeprowadziła badania mające na celu uświadomienie Polakom jakie zagrożenia niesie nieprzestrzeganie higieny rąk. Badaniem objęto 652 osoby, od których pobierane były wymazy z rąk. Do badań mikrobiologicznych pobranych zostało również 338 próbek (wymazów) środowiskowych z powierzchni w biurach, galeriach handlowych, domach prywatnych, szpitalu, środkach komunikacji miejskiej (metro, tramwaj, autobus), pociągach, dworcach kolejowych i na placach zabaw, publicznych toalet.

Wykres 1. Drobnoustroje wyizolowane z przewijaków dla dzieci, powierzchni toalet publicznych.

 

Instytut Higieny i Mikrobiologii Hjelt (Uniwersytet Helsiński) zbadał skuteczności czterech powszechnie stosowanych systemów higieny rąk *. Podczas badania skażenia powierzchni czterech urządzeń do suszenia, przetarto tamponami najczęściej dotykane części każdego dozownika lub suszarki (Rys.5):

 • Suszarka na strumień sprężonego powietrza była jedynym urządzeniem, które wykazało silne skażenie, w tym bakteriami E.coli, ze szczególnie dużą ich koncentracją na wewnętrznej dolnej części suszarki (Rys.5);
 • Niewielką ilość bakterii stwierdzono na suszarce na ciepłe powietrze, która najprawdopodobniej jest dotykana mokrymi rękami;
 • Niewielką ilość bakterii stwierdzono na dozowniku ręczników papierowych, który najprawdopodobniej jest dotykany mokrymi rękami;
 • Mało znaczącą ilość bakterii stwierdzono na dozowniku ręczników bawełnianych.

* Badanie przeprowadzono przez Instytut Higieny i Mikrobiologii Hjelt Uniwersytetu Helsińskiego. Doktor Kirsi Laitinen zgodnie z europejską normą PL-EN 14999: Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Higieniczne mycie rąk – Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2), kwiecień 2013. Pełne wyniki badania są dostępne w witrynie: www.textile-services.eu

 

 Wyniki skażenia urządzeń służących do osuszania rąk

Rysunek 1. miejsca z których zbierano próbki do badań

 

Skuteczność ręczników bawełnianych przy usuwaniu bakterii z rąk przekracza minimalne wymogi, wyznaczone przez europejską normę dotyczącą mycia rąk PL-EN 1499 H . Suszarki na strumień sprężonego powietrza i na ciepłe powietrze nie spełniły wymogów europejskiej normy higieny. Pomiarem referencyjnym jest stężenie bakterii na rękach po ich skażeniu i przed osuszeniem. Inne badania zbliżone do tych przeprowadzonych przez Uniwersytet Helsiński przeprowadził Uniwersytet Westminster w Wielkiej Brytanii zbierając 150 próbek do analizy od Lutego do Maja 2012 roku. Cześć wyników badan jest ilość drobnoustrojów na dłoniach po skorzystaniu z danego systemu suszenia rąk.

Ilości drobnoustrojów na dłoniach:

 • – po umyciu i osuszeniu dłoni za pomocą suszarki wydmuchującej ciepłe powietrze całkowita liczba bakterii na opuszkach palców wzrasta średnio o 194%, natomiast na powierzchni dłoni o 254%;
 • – osuszanie za pomocą suszarki wydmuchującej powietrze z dużą prędkością prowadzi do zwiększenia średniej całkowitej liczby bakterii na opuszkach palców o 42%, natomiast na powierzchni dłoni o 15%;
 • – po umyciu i osuszeniu dłoni za pomocą ręcznika papierowego całkowita liczba bakterii średnio zmniejsza się o maks. 76% na opuszkach palców oraz o maks. 77% na powierzchniach dłoni.

 

Ryzyko infekcji związane z ręcznikami papierowymi w publicznej toalecie.

Jak już wiemy stosowanie suszarek wiąże się z większym prawdopodobieństwem infekcji niż w przypadku ręczników papierowych oraz ręczników bawełnianych. Firmy na ogół inwestują w suszarki ponieważ nie wiąże się to z zarówno z kosztami zakupu ręczników papierowych jak i z problemem ciągłego uzupełniania ich w dozowniku. Natomiast ręczników bawełnianych na polskim rynku praktycznie się nie spotyka prawdopodobnie ze względu na zbyt duży koszt utrzymania. A więc ręczniki papierowe są z tej grupy najbezpieczniejsze, jednak wciąż istnieje ryzyko (znacząco mniejsze niż w przypadku suszarek) na infekcję związaną z użyciem takiego ręcznika.

 

Czy wyciągając ręcznik papierowy z dozownika może być on siedliskiem potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów?

Odpowiedź brzmi: TAK

 

Do przeniesienia się drobnoustrojów może dojść :

 • – na etapie produkcyjnym surowca
 • – na etapie produkcyjnym ręczników papierowych
 • – w transporcie (ręczniki papierowe pakowane są w kartony oraz papierowe obwoluty)
 • – na etapie składowania w miejscu użytkowania np. szpitalny składzik
 • – podczas kontaktu z ludzką dłonią w momencie uzupełniania dozownika
 • – podczas kontaktu z wewnętrzną warstwą dozownika która nie jest myta ani dezynfekowana
 • – podczas okresu w którym ręcznik wyprowadzony jest z dozownika na przestrzeń toalety
  (cyrkulacja powietrza może przenosić drobnoustroje na powierzchnie wewnątrz danego pomieszczenia)

 

Badania z Quebec

W 2011 roku Universystet Laval w Kanadyjskim Quebec przeprowadziła badanie 6 popularnych marek ręczników papierowych w celu stwierdzenie ryzyka infekcji bakteryjnej wywołanej kontaktem z tymi ręcznikami w publicznych toaletach. Naukowcy twierdzą, że znaleźli bakterie wywołujące rozmaite choroby, na nieużywanych ręcznikach papierowych. Bakterie znaleziono we wszystkich z nich, ale to ręczniki wykonane z włókien pochodzących z recyklingu okazały się najbardziej skażone. Stężenie bakterii w papierze makulaturowym było od 100 do 1000-krotnie większa, niż pierwotnej pulpy celulozowej. Bakterie rozwijają się szczególnie dobrze w papierze z recyclingu ponieważ zawiera on wiążące składniki takie jak skrobia czy wypełniacze, które stanowią doskonałe źródło pokarmu dla zarazków. Najwięcej było obecnych szczepów bakterii Bacillus, która wytwarza toksyny powodując zatrucia pokarmowe, a także bakterii Bacillus cereus, związanej z infekcjami oczu, płuc, krwi i ośrodkowego układu nerwowego. Eksperci twierdzą, że wyniki badań mają szczególne znaczenie dla osób pracujących w szpitalach oraz dla osób o osłabionej odporności: ludzi starszych, dzieci, osób przyjmujących leki, które hamują funkcje układu immunologicznego.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22177666 US National Library of Medicine National Institutes of Health